Psikolog Latife Toktaş

You are here:

latife TOKTAŞ

Psikolog / oyun terapisti

İzmir doğumlu Psikolog Latife Toktaş, kurumumuzda çocuk & ergen, yetişkin ve aile danışmanlığı alanlarında çalışmakta, seans görüşmelerini online ve yüz yüze olarak gerçekleştirmektedir. Üniversite eğitimi ve stajları boyunca yoğun olarak çocuklar ve ailelerle çalışma imkânı bulmuştur. Mesleki yetkinlik ve yeterliliğini geliştirmek için süpervizyon eşliğinde birçok kişiye danışmanlık vermiştir. Lisans eğitimi sırasında teorik bilgilerini deneyimlemek amacıyla gönüllü stajlarını gerçekleştirmiştir. Mezun olduktan sonra klinik alandaki aktif olarak çalışmaya başlaması ve almış olduğu eğitimlerle birlikte tecrübe kazanmıştır. Kurumumuzda aktif olarak psikolojik danışmanlık hizmeti vermektedir.

Akademik Geçmiş & Çalışma Hayatı

 • Dokuz Eylül Üniversitesi – Psikoloji Bölümü Lisans

 • Marmara Üniversitesi – Aile Danışmanlığı Programı

 • Türk Psikologlar Derneği – Gönüllü Alan Çalışmaları

 • PMA Psikolojik Danışmanlık Merkezi – Stajyer Psikolog

 • Denge Psikolojik Danışmanlık Merkezi Stajyer Psikolog

Uzmanlık Alanları

 • Çocuk & Ergenlerle bireysel ve grup çalışmaları

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

 • Öğrenme Güçlüğü – Disleksi 

 • Oyun Terapisi & Yaratıcı Drama

 • Bireysel Psikoterapi

 • Aile & Çift Terapileri

 • Aile içi İletişim Becerileri

 • Çeşitli Ölçme ve Değerlendirme testlerini uygulama ( gelişim, zeka ve yetenek testleri)

Aldığı Sertifikalar

 • Marmara Üniversitesi – Aile Danışmanlığı Programı
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Uygulayıcı Eğitimi

 • Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi

 • Objektif Çocuk Testleri Uygulayıcı Eğitimi

 • Objektif Yetişkin Testleri Uygulayıcı Eğitimi

 • M.M.P.I. Kişilik Envanteri Uygulayıcı Eğitimi 

 • Personite Terapötik Kartlar Eğitimi